Faktura

Oficjalna Nazwa: RW Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dozwolona skrócona nazwa: RW Nieruchomości spółka z o.o.
Dozwolona skrócona nazwa: RW Nieruchomości sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna
NIP: 8961608273
Numer KRS: KRS 0000933599
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
Numer REGON: 520487666
Kapitał Zakładowy: 5 000,00 zł

Numer Rachunku Bankowego
BNP Paribas Fortis PL 66 1600 1462 1809 7854 5000 0001

Oficjalny adres e-mail do komunikacji (faktury)
faktury@rwnieruchomości.eu
[email protected]